бг

eng

Търговска част

 

За да функционира финансово устойчиво Центъра за Култура и Мобилност, проекта търси баланс (50% / 50%) между нестопанските и стопанските дейности в програмата си. Нуждата от смислова връзка между тях (стопански-нестопански) оформя техния профил (спорт/хранене/обслужване…). В същото време, архитектурното осмисляне на комуникационните връзки, новопредложената вело-инфраструктура и проблемите на съществуващата конфигурация на подлеза, задават типа и характера на търговските дейности и преструктурират разпределението на пространствата (дюкяни/магазини/търговски центрове/…). Почивайки върху тези критерии, проекта предлага програма, разделена на теми - продукти, спорт, хранене и обслужване.

 

 

-1 Ниво (~1636м2)

  • Дюкяни за съвременни занаяти (489м2) / ПРОДУКТИ;
  • Търговски център (799м2) / СПОРТ;
  • Търговски център (988м2) / ХРАНЕНЕ;
  • Магазин (94м2) / ОБСЛУЖВАНЕ;
  • Магазин (65м2) / ОБСЛУЖВАНЕ.

 

 0 Ниво (~1362м2)

  • Свободно площадно пространство за временни пазари  / ПРОДУКТИ;
  • Аптека (123м2 към социалния център) / ОБСЛУЖВАНЕ;
  • Хранене (123м2 към Co-working пространството) / ХРАНЕНЕ.

© 2015 UnderGara. Всички права запазени.

 

дизайн: Мартина Стефанова

Сайтът е част от проект, финансиран по програма "Европа" на Столична община за 2015 г.

Нито една част от съдържанието на този сайт не отразява официална позиция на Столична община.