бг

eng

Социален център

 

Социално-консултативен Център на UnderGara работи с различни социални групи, изпълнява дейности и събития за насочване и интеграция на хора в нужда.

 

В отговор на събралото се социално напрежение в района, предлагаме разработването на Социален център. Неговата дейност предполага програма, акцентираща върху информиране, консултиране и помощ при решаване на конкретен проблем (намиране на работа, намиране на жилище и т.н.). Той включва: информационно пространство за съществуващи предложения за работа, търся/предлагам услуги и социални активности; зала за семинари и социални работни групи; център за специалисти (социален работник,психолог и др.), които да консултират и работят със посетители/пациенти.

 

0 Ниво (~487м2)

  • Социален център: (~487м2)
    • Зала за семинари (123м2);
    • Информационно пространство за социални услуги (120м2);
    • Център със специалисти (120м2);
    • Аптека (123м2).

© 2015 UnderGara. Всички права запазени.

 

дизайн: Мартина Стефанова

Сайтът е част от проект, финансиран по програма "Европа" на Столична община за 2015 г.

Нито една част от съдържанието на този сайт не отразява официална позиция на Столична община.