бг

eng

Арт център

 

Арт центърът на UnderGara представлява мултифункционално пространство и нова площадка за съвременна култура. Този тип платформа обединява в себе си няколко направления: Театър, Дизайн, Здравословно хранене, Kино,  Изложби, Резидентни програми и др.

 

Проектът предлага ядро от културни функции, които да внесат допълнителна добавена стойност в живота на мястото. Тяхната цел е да отключат процеса на трансформация на “Ротондата” - да привлекат нови посетители, да внесат промяна за съществуващия маргинален контингент и да изградят имидж на пространството, като една от входните порти на София. Те включват независим творчески център; културна инфо точка, изложбени пространства (ниво подлез) и споделено работно пространство (ниво площад).

 

Културните пространства са разгледани в два контескта - независими и обществени. Основната разлика между тях е начинът, по който те комуникират с културния потребител от една страна, и бизнеса от друга.

 

UnderGara арт център като представител на независимия сектор, има за цел да обедини съвременните изкуства и занаяти, да ги обвърже с бизнеса и да предложи културен продукт от високо качество. По този начин, клъстърът спомага за формирането на общност на място и превръщането на ротондата в посетителски (туристически) привлекателно пространство. Инструменти на центъра са неговата функционална и пространствена програма - той включва зален комплекс с 3 гъвкави пространства, за провеждане на изложби, презентации, работилници и срещи, арт-клуб и кафе-клуб. Пространствата варират по големина и оборудване (от 50м2 до 250м2), но възможността да се обединяват дава богатство на възможности за използване (до 5-600м2) и реализиране мащабни инициативи и събития.

 

Културната инфо точка е информационен и обслужващ център за събития, инициативи и текущи проекти случващи се в града. Той е предлага актуалната културна програма за посетителите и жителите на София на информационно гише, билетен център за водещите организатори на събития в града и страната, както и (туристическа) книжарница. Разполагайки с относително голяма посетителска площ (~330м2) инфо точката включва и свободно пространство за почивка и четене, нужно в контекста на сложния транспортен възел, който характеризира района на Централна ЖП гара.

 

Проекта предлага оформянето на 2 вида галерийни пространства - открито и закрито. Те са намерени в непосредствена връзка с основния човекопоток през подлеза и предразполагат, както за бърз поглед върху себе си, така и възможността посетителя да се ангажира с тях. Откритата галерия се характеризира с неформалност, бърз ритъм на експозиционна програма и свободно разполагане в покритото площадно пространство. Закритата галерия е развита зад витрина, с цел да ангажира.

 

Споделеното работно пространство осмисля нуждата от създаването на общност, която да “живее и работи” в комплекса UnderGara. То предлага 3 зали с възможност за конфигуриране на работни пространства, презентационни пространства, експозиционни пространства и кабинети. Намерено е на площадно ниво в изключително светли помещения. Обемът на самата сградата, приема и кафе-сладкарница, която е обърната към входа на ЖП гарата и симбиотично допълва работния комплекс.

 

 

- 1 Ниво (2017м2)

 

UnderGara Cluster (1438м2)

 

 • Сцена Монумент (88м2)
 • Зален комплекс “UnderGara”:
  • зала “Конференции” - място за бизнес;
  • зала “Мултифункционална” - място за работа, споделено пространство, разширение на зали;
  • зала “UnderGara” - място за изкуство;
  • складове и обслужване към залите;
 • Арт-клуб и книжарница “UnderGara”;
  • кафе “UnderGara”
  • книжарница “UnderGara” - експозиционно и книжарно пространство;
  • клуб-сцена “UnderGara” - разширение на кафето в клуб, разширение на зала “UnderGara”;
 • Обслужване
  • Гардероб;
  • Back Stage
  • Тоалетни х2;
  • Складове.

 

Културна инфо точка (404м2)

 

 • Информационно гише за културните събития в София
 • Книжарница
 • Билетен център за културни събития в София (Евентим и т.н.)
 • Зона за почивка/четене със брошури и списания разказващи за града

 

Галерийно пространство (113м2)

Открито изложбено пространство (62м2)

 

0 Ниво (500м2)

 

 • Co-working space (377м2)
  • Хранене (напр. Слънце Луна) (123м2).

© 2015 UnderGara. Всички права запазени.

 

дизайн: Мартина Стефанова

Сайтът е част от проект, финансиран по програма "Европа" на Столична община за 2015 г.

Нито една част от съдържанието на този сайт не отразява официална позиция на Столична община.