бг

eng

Какво е UnderGara?

 

UnderGara е клъстeр от бизнеси обединени в една локация – поддгаровото пространство известно като Ротондата. От английската дума “cluster” – група от сектори, свързани под един покрив.

 

В основата на осъществяването на тези връзки - тип клъстер, е търсенето на такива подходи и форми на сътрудничество, чрез които да се повиши международната им конкурентноспособност.

 

UnderGara обединява на своя територия общност от хора, с различни дейности в сферата на културата, градската мобилност, социалните услуги и др. UnderGara е насочен към създаване на хармонична среда за развитие на различните услуги и бизнеси и техния потенциал за гражданите, както и подкрепата на широк кръг от проекти в основата на творчестото, културата и мобилността.

 

UnderGara има за цел да увеличи привлекателността на околното пространство и да го превърне във важна точка за културния и социален живот, както и във важна туристическа дестинация с културен характер.

 

Пoд-гаровия площад “Ротондата” е ключово място в София, което разпределя 2 вида междуградски (ЖП и автобусен) и 6 вида градски (автомобилен, автобусен, тролейбусен, трамваен, вело и метро) транспорт. В него се преплитат 4 основни групи ползватели и преминаващи - пътуващи-работещи и пътуващи-туристи (включително чужденци), живеещите в заобикалящия квартал, и търговци. Но в резултат от цялостното западане на мястото, маргинални социални групи, включващи бездомни, наркозависими и проституиращи са се установили в пространствата на под-гаровия площад, а самият комлекс не функционира.

 

В резултат на липсата на екип/общност, които да поддържат мястото и натрупването на социални, финансови, управленски и архитектурни проблеми, под-гаровия площад се е сринал имиджово и функционално.

 

Усвояването на под-гаровия площад със смислови функционални групи предполага намирането на ясен баланс между тях, който да удовлетворява нуждите на всички заинтересувани лица (собственици, културни дейци, търговци, маргинали и др.) и добавя нови качества към пространството. Най-голям потенциал за отключване на живота на мястото има създаването на ядро от културни функции, които да го активират на принципа на “добрата бактерия” (бел.а. принципа на “добрата бактерия” - интегрирането на стимулираща решаването на проблеми функция/намеса/дейност, която да повлияе положително на целостта на една архитектурна система). Основна предпоставка за това е факта, че културните дейци произвеждат съдържание, което привлича обществен интерес и ангажира големи групи хора, съответно стимулира развитието на “мъртви” обществени пространства, каквото е под-гаровия площад. От друга страна, производителите на културни продукти трудно биват финансово устойчиви във времето, което ги превръща основно в катализатори на промяната, но не и нейни преки материални инвеститори. Това предполага балансирано ангажиране на контекстуални търговски, социални и комуникационни услуги, които допълнят функционално комплекса и града на макро ниво. От тук би произлязъл един устойчив модел за функциониране на UnderGara. В допълнение, този модел би следвало да се надгради и възползва от факта, че мястото е медиатор между столицата и широк провинциален район около нея. С тези инструменти, чрез смислена симбиоза на разнообразни функци и пространства под-гаровия площад би се превърнал в “жива” среда за местните, ежедневно пътуващите и туристите.

© 2015 UnderGara. Всички права запазени.

 

дизайн: Мартина Стефанова

Сайтът е част от проект, финансиран по програма "Европа" на Столична община за 2015 г.

Нито една част от съдържанието на този сайт не отразява официална позиция на Столична община.